Felhasználási feltételek


Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák cégnév: Őrségi Manufaktúra Gyártó és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhely: 9943, Kondorfa Alvég út 131., adószám: 32426025-2-18), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: ÁSZF

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Őrségi Manufaktúra Gyártó és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 9943, Kondorfa Alvég út 131.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: szilard.bero@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 18-09-115828
Adószáma: 32426025-2-18
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámai: +36-30-7050-181
Adatvédelmi nyilvántartási száma: ÖMK-2023/01
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Webnode AG

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme.

1.4. Rendelkezésre állás.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.5. A megjelenített termékek csak online, megvásárolhatóak. A termékek tartalmazzák az Áfát. A házhozszállítási díjat a a megrendelés leadása közben tekintheti meg.

1.6. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.7. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.8. A rendelés menete a kosárba helyezés gomb megnyomása után folytatódik.

1.9. Adatbeviteli hibák kijavítására a jogot fenntartjuk.

1.10. Fizetési lehetőségek: Előre utalás, utánvét, szállítási módok: Házhozszállítás, személyes átvétel

1.11. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.12. A megrendelések feldolgozása a megrendelés leadása után történik 

1.13. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2-3 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.14. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.15. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.16. Az elállási jog gyakorlásának menete: A csomag átvételétől számított legkésőbb 14 napon belül jelzett vásárlástól való elállás esetén a webáruház visszautalja a teljes összeget a termék visszaérkezését követően haladéktalanul. Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.  

Garancia, jótállás

1.17. Termékeinkre 

  1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a szilard.bero@gmail.com email címre kell a panaszt bejelenteni. A további teendőkről válasz emailben tájékoztatjuk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

1.18. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.19. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Vas vármegyei Bíróság/Törvényszék illetékességét. Város Kondorfa, 2023. December 27.